Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u9591154/esla.academy/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u9591154/esla.academy/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/u9591154/esla.academy/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Bilkent Hazırlık Kur Destek – esla.academy

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu

İDMYO, yaklaşık 200 akademik ve idari çalışanı, 2.500’ün üzerinde İngilizce Hazırlık Programı öğrencisi, fakültelere ve yüksekokullara sunulan İngilizce derslerini alan 3.500’ün üzerinde öğrencisiyle Bilkent Üniversitesi’ndeki en büyük akademik birimlerden biridir.

Yüksekokul bünyesinde İngilizce Hazırlık Programı ve Fakülte Akademik İngilizce Programı olmak üzere iki program yer almaktadır. İngilizce Hazırlık Programı İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerin seçtikleri bölümdeki akademik programa katılmaları için gereken İngilizce düzeyine ulaşmalarına yardım eder. Bu programda bir kısmının anadili İngilizce olan 120’nin üzerinde öğretim görevlisi çalışmaktadır. Öğretim kadrosuna ek olarak öğrencilerin çeşitli idari ve akademik gereksinimlerini karşılamakla görevli olan bir grup profesyonelden oluşan idari birimler de bulunmaktadır.

İngilizce Hazırlık Programı beş düzeye ayrılmıştır. Öğrenciler programa başlarken İngilizce bilgilerine göre kendilerine en uygun düzeye yerleştirilirler. Başlangıç düzeyinin hangisi olduğuna bağlı olarak programı bir yarıyılda, iki yarıyılda veya bir takvim yılında tamamlamak mümkündür. Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’nı iki yıl içinde
tamamlamaları gerekir.

İngilizce Hazırlık Programı’ndaki yapılandırmaya göre öğretim görevlileri, 9 Öğretim Birimi’ne (Teaching Unit – TU) bağlı olarak çalışır ve öğrenciler her dersi belli bir Öğretim Birimi’nden alır. Öğretim Birimi’nin başkanı, öğrencilerin hayatında önemli bir yer tutar; çünkü her derste belli bir grup öğrencinin akademik çalışmasından Öğretim Birimi Başkanı (Head of Teaching Unit – HTU) sorumludur.

Eğitimciler, öğrencilerin yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. İDMYO’nun öğretim kadrosu, son derece seçkin ve eğitimli profesyonellerden oluşmaktadır. Öğrenciler, öğrenim hedeflerine ulaşırken onlara destek verecek olan öğretim görevlilerinin tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarını planlamalıdır.

Resmi Kaynaklar

Öğrencilerin okumaları gereken düzeyleri ne kadar süre içinde bitirmeleri gerekir?

Öğrencilerin tamamlamaları gereken tüm düzeyleri bitirmek için verilen süre iki yıldır.

Öğrencilerin okuduğu bir düzeyi en fazla kaç defa tekrar etme hakkı vardır?

Düzeylerin tekrarı İngilizce Hazırlık Programı süresi (iki yıl) ile sınırlı olup verilen bu süre içinde okunması gereken tüm düzeylerin tamamlanması ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavına girilerek başarılı olunması gerekmektedir.

İngilizce Hazırlık Programına devam eden öğrencilerin belirlenen düzeylerini / sınıflarını değiştirmeleri mümkün müdür?

Öğrencilerin düzeyleri akademik yıl başında girdikleri sınavlar ile belirlenir. Düzeylerinin ilerlediğini düşünen öğrenciler için düzey değişikliği sınavı yapılmaz. Bu öğrencilere dış sınavları almaları önerilir.

Öğrencilerin kurs başlarında belirlenen sınıflarında değişiklik yapılmaz. Üniversitemiz Engelli Öğrenciler Birimi ile ilişkili olarak özel gereksinimi bulunan öğrencilerimiz için öngörülen sınıf ve sınav düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu konudaki bilgiye http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admin-unit/dos/ssm/engelli.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Devamsızlık limiti nedir?

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler derslerin ve uygulamaların %100’üne devam etmekle, yapılan sınavlara ve çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Hastalık, disiplin cezası veya diğer zorunlu gerekçeler dahil, belgelenmiş veya belgelenmemiş herhangi bir nedenle derslere %90’dan daha az katılmış öğrenciler ders-içi yükümlülükleri sağlayamamış kabul edilir.

Sınava girmeyen öğrencilerin hakları nelerdir?

İngilizce Hazırlık Programında kurs içinde yapılan ara sınavların (CAT) ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavının (PAE) telafisi yoktur. Kurs sonunda yapılan Düzey Bitirme Sınavına sağlık mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler telafi sınavı almak için durumları ile ilgili dilekçe ve raporlarıyla, Okul Yönetimi tarafından belirlenen tarihlerde Okul Yönetim Kuruluna başvurabilirler. Sağlık raporlarının rapor bitim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi tarafından onaylanması gerekmektedir. Sağlık Merkezi onayı olmayan raporlar telafi sınavı için değerlendirmeye alınmaz.

İngilizce Hazırlık Programını 2 yılda bitiremeyen öğrencilerin seçenekleri nelerdir ?

İngilizce Hazırlık Programı’nı iki yılda bitiremeyen lisans öğrencileri, Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersini tamamlamamış olsalar dahi izleyen yarıyıl başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit İkinci Aşama Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. Başarılı olamayan veya sınava girmeyen öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nı bir yılda bitiremeyen lisansüstü öğrencilere eğer Bölüm Öncesi (Pre-Faculty) dersin yükümlülüklerini tamamlamamışlarsa, İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girme hakkı verilmez. Bu öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi kesilir.

Dışarıdan Hazırlanan Öğrenciler

İngilizce Hazırlık Programı’na iki veya üç yarıyıl devam ettikten sonra İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girmeye hak kazanıp bu sınava girmeyen veya sınavda başarısız olanlardan İngilizce dil becerilerini kendi imkanlarıyla geliştirmek isteyen lisans öğrencileri, azami süreleri dolana kadar takip eden yarıyıllarda Dışarıda Hazırlanan öğrenci statüsünde olmak için başvuruda bulunabilir.

Yazılı başvuruların yeni yarıyıl derslerinin başlamasından en az üç iş günü önce Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilmiş olması gereklidir.

Dışarıda Hazırlanan statüde geçirilen süre İngilizce Hazırlık Programı toplam eğitim süresine dahil edilir. Dışarıda Hazırlanan statüdeki öğrenciler eğitim ücretinin yarısını öder.

Dışarıda Hazırlanan öğrenciler yarıyıl sonunda yapılan iki aşamalı İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’na girebilir. Bu sınavda başarılı olan veya dış sınav sonuç belgesi getiren öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programlarına başlar. İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olamayan öğrenciler, eğer azami süreleri dolmamış ise, ayrıldıkları düzeyden veya isterlerse sınav sonucu ile yerleştirildikleri düzeyden eğitimlerine devam eder.

Dışarıda Hazırlanan öğrenciler Bilkent Üniversitesi burslarından veya indirimlerinden yararlanamazlar. Kapsamlı, tam veya %50 burslu öğrenciler İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı’nda başarılı olarak lisans ve ön lisans eğitim programlarına başlarlarsa, söz konusu burslarından yararlanmaya devam ederler.

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (www.osym.gov.tr) tarafından, başka bir üniversitede ya da kayıtlarının bulunduğu üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde, yakın programlardan birine yerleştirilmeleri ile ilgili bilgiyi Bilkent Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünden edinebilirler.

Yorum yaz

Program Detayları

Kontenjan: 7 Öğrenci

Program Süresi: 60 Saat (8 Hafta)

Deneme Sınavı: 8 Adet